publications

De politiek weer van ons?

Date 13 March, 2017
Authors

Daags voor de verkiezingen zet Flor Avelino haar gedachten over het huidige politieke debat op papier – en doet een oproep aan alle stemmers. Laten we níet normaal doen.

Read more

DRIFT-evaluatie van Onderwijs op Maat

Date 13 March, 2017
Authors Karlijn Schipper en Frank van Steenbergen

In dit onderzoek worden de knelpunten, randvoorwaarden en impact van de pilot Onderwijs op Maat voor (ex-)dak- en thuisloze jongeren blootgelegd.

Read more

Transitie in de lokale democratie

Date 22 February, 2017
Authors Derk Loorbach, Frank van Steenbergen, Arwin van Buuren

Hoe vernieuw je de formele democratie? Onze evaluatie van het bestuurlijk model van Rotterdam brengt de mogelijkheden van de levendige complementaire democratie in beeld.

Read more

Social innovation in Dutch ecovillages

Date 20 February, 2017
Authors Ilonka Marselis

Looking back at her work at DRIFT, Master Thesis Student Ilonka Marselis wrote this blog and offers a preview of her research on Dutch Ecovillages.

Read more

(On)begrensde technologie

Date 27 January, 2017
Authors DRIFT en Studio Vermeulen

Rapport over de maatschappelijke invloed van nieuwe technologie op basis van trendanalyses en toekomstscenarios.

Read more